Aito suomalainen eksentrikko Timo Hellä Suomela herätti varovaista huomiota 1980-luvun puolivälissä Sopu-puolueellaan ja ajatuksillaan miehen ja naisen välisistä suhteista.

Nimen ”Hellä” taustalla oli omaperäinen ratkaisu arkipäivän ongelmaan. Opiskelija Timo Suomelan isoäiti kuoli, ja hän peri mummoltaan puhelinosakkeen. Osoittautui, että HPY:n puhelinosakkeen siirtäminen edesmenneen Hellä Suomelan nimistä Timo Suomelan nimiin maksaisi pahanpäiväisesti ja romuttaisi opiskelijan niukan talouden. Koska nimenmuutoksen sai tehdä lääninhallituksessa maksutta, Timo Suomela mieluummin muutti nimekseen ”Hellä”, koska se vastasi samalla niitä ajatuksia, joita hänellä oli maailman menosta ja sukupuolten tasa-arvosta.

Suomelan organisoima Sopuilmapiiri ry -niminen yhdistys ylläpiti parikeskusteluverkkoa ja hellyysparivälitystä. Suomelan ideoima toiminta oli terapiaa, jonka tarkoitus oli edistää miesten ja naisten välistä sopua. Terapiamenetelmiin kuului kädestä pitämistä ja ihopintasivelyä. Valtiollisella tasolla tarkoitus oli perustaa Sopu-puolue edistämään Suomelan ajatusten toteuttamista, mutta tarvittavaa kannattajamäärää ei saatu kokoon.

Timo Hellä Suomela esitti ajatuksiaan 122-sivuisessa kirjassa ”Seksihirviö”, joka painettiin Helsingin Lepakkoluolassa 1984. Sisällysluettelo antaa yleiskuvan Suomelan teemoista. Eri lukuja on 87, joista tavanomaisten ”Nainen ja sodat”, ”Nainen ja murhat”, ”Nainen ja tippuri” -aiheiden lisäksi luodaan tuoreita, poikkeuksellisia näkökulmia: ”Nainen ja työtapaturmat”, ”Nainen ja köhä”, ”Nainen ja ammunnat”, ”Nainen ja eläinten rääkkäys”, ”Nainen ja reuhtominen”, ”Nainen ja riehunta”, ”Nainen ja alhainen sivistys”, ”Nainen ja ajan käyttö turhuuteen”, ”Nainen ja turha biljardin peluu”, ”Nainen ja turha turhista neuvotteluista raportoiminen”, ”Nainen ja turha junallistuminen”, ”Nainen ja turha kirjeiden kirjoittaminen”, ”Nainen ja vasaralla peukaloon lyönnit”, ”Nainen ja rotkoihin putoilut”, ”Nainen ja elämän tarkoituksen katoaminen”.

Suomelan ydinajatus on, että nainen aiheuttaa kaikki sodat. Miehet tulevat pahoiksi, kun naiset eivät aina anna hellyyttä ja seksiä miehille. Esimerkki otettakoon luvusta ”Nainen ja luonnon saastuminen”: ”Luonnon tuhoutuminen johtuu ihmisen huolimattomuudesta. Nainen vaikuttaa saastumiseen siten, että nainen yllyttää pahuuteen ja pakottaa siten miehet laskemaan jätöksiä järviin ja meriin ja jokiin ja ilmaan. Luonnon saastuminen aiheutuu miesten uhrautuvuudesta. Miehet haluavat tehdä pahaa ja sillä tavalla saavat naisilta hyväksyntää, kun he osoittavat sillä tavalla voimallisuutta."

Suomelan kulttiteoksesta on otettu uusi painos vuonna 2001.