Tai: Päivän kalapuikko.

Viime aikoina suomalaisissa kouluissa ilmenneiden käytöshäiriöiden johdosta on syytä ottaa käyttöön uusi koulun ohjesääntö, jolla pyritään tekemään koulutyöskentelystä sekä oppilaiden että kouluhenkilökunnan kannalta mielekästä ja hyvin järjestäytynyttä.

1. pukeutumissääntö

Jokainen oppilas kantaa punaista sukkaa oikeassa korvassa. Punaista sukkaa ei saa kantaa vasemmassa korvassa, eikä toisenvärinen sukka tule kysymykseen. Jos sukka ei pysy oikeassa korvassa, se voidaan kiinnittää siihen kuminauhalla, solmulla tai muulla vastaavalla tavalla. Jos sukan väristä on epäselvyyttä, asiaa voidaan tutkia kouluneuvoston sukkatyöryhmässä.

Pukeutumissäännön tarkoitus on sosiaalistaa oppilas pienestä pitäen yhteiskunnan toimivaksi jäseneksi ja harjaannuttaa hänet kunnioittamaan olemassaolevia sääntöjä ja asetuksia.

2. tervehtimissääntö

Opettajan saapuessa luokkaan oppilaat nousevat seisomaan ja hyppelevät yhdellä jalalla lausuen samalla tahdikkaasti yhdessä tervehdyksen ”mun mummuni muni mun mammani”. Kun opettaja on tyytyväinen tervehdykseen, hän antaa oppilaille luvan istua. Jos tervehdys ei vastaa vaatimuksia, se voidaan opettajan kehotuksesta uusia.

Tervehtimissäännön tarkoituksena on perehdyttää oppilas pienestä pitäen siihen, että yhteiskunnan toimivuus paranee, kun ylempiä ja esivaltaa kunnioitetaan.

3. ulkoilusääntö

Välituntien aikana ollaan ulkona täsmälleen 12 minuuttia 30 sekuntia kaikissa sääolosuhteissa. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus leimata kellokorttinsa ulos poistuessa ja sisään tullessa. Ulkoiluajan pituus tarkitsetaan kellokortista. Yli 10% virhemarginaalin menevä liian lyhyt tai liian pitkä ulkoiluaika johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin.

Ulkoilusäännön tarkoituksena on iskostaa oppilaan mieleen, että nykyaikaisessa työyhteisössä pärjäämisen edellytys on molemminpuolinen joustavuus.

4. ruokailusääntö

Näiden rätinkien mukaan sinulla ei voi olla nälkä. Jos olet kiltti, keittäjä voi antaa sinulle silakan, jolla pärjää puoli vuotta.


Lisämateriaalia