1238932741_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Neuwoja koti-askareista

1. Kuinka kahwi saadaan hywänä pysymään
Jos kahwi on kauan paahdeetuna, kadottaa se kryytimäisen hajunsa, waan se saadaan autetuksi, jos siihen kohta paahtamisen jälkeen sekoitetaan wähän (melis- eli landi) sokeria.

2. Miten woi saadaan hywänä pysymään
Jos 2 luodia suolaa, 9 luodia sokeria, ½ luodia salpittaria ja 3 naulaa woita sekoitetaan ja wanuntetaan hywin sekasin, niin pysyy näin walmistettu woi kaksi kertaa kauwemmin hywänä, kun tawallisesti waan suolattu woi.

3. Miten hedelmä- eli wiini-pilkut palttinasta pois otetaan.
Punaiset hedelmä- eli wiini-pilkut saadaan pois palttinasta, jos palanen tulikiweä sytytetään palamaan ja tahro-paikat sen päällä pidetään. Sitten owat ne hywin pestävät, koska pilkut jonkun ajan kuluttua muutoin jällen näkywät.

4. Miten karabiineja pestään
Otetaan 2, eli 3 munankuorta, survotaan pieniksi murusiksi, että mahtuvat karabiinin. Pane sitten wähä wettä ja wiini-etikkaa ja huljuta hywin, että kuoret sattuwat joka taholle. Tyhjennä sitten karabiini, wiruta raikkaalla wedellä, pyhki ulkopuoli kostealla harmaalla paperilla ja kuiwaa liina waatteella, niin saat karabiinin kiiltäwäksi, kuin kristalli.

5. Hywää talia kynttilöiksi
Yhdessä kannussa kaiwowettä sulataan 1 ½ luodia alunaa, 2 luodia potaskaa ja 8 luodia tawallista keittosuolaa. Tässä lipiässä keitetään 12 U hienoksi hakattua raakaa talia, siksi, että liwe on kaikki kuiwanut, joka tunnetaan siitä, jos palawan hiilen päälle pudotettu pisara tästä keitoksesta palaa rätisemättä, muutoin on keittämistä jatkettawa. Tästä talista tehdyt kynttilät owat paljon kestäwämpiä kuin tawalliset talikynttilät, palawat kirkkaammasti, eiwät juokse, eikä rätise.

6. Hywää saippuaa silkin pesijöille
Yksi U hienoksi leikeltyä saippuaa, 1 U härän sappea ja ½ luodia wenetsian tärpättiä sulatetaan yhteen sawiruusissa; ja sitten wielä lämpymänä ollessa kaadetaan puukaawaan joka sitä ennen on peitetty, ensin lämpymään ja sitten kylmään weteen lasketulla waatteella. Noin 24 tunnin kuluttua on saippua walmis ja käytetään silkki kankaitten peseminen.

7. Luteita wastaan
Käytetään wereksiä Kalma juuria, jotka liekellään rikki ja sopiwassa määrässä wettä, keitetään muutama tunti. Tällä keitoksella pestään pari kertaa sänkyt, permannot, kaiot, ja seinät. Näin saadaan luteet oitis häwiämään.

8. Hywää kawio woidetta
Lampaan talia ja pikiä 1 U kumpaakin, ½ U waksia ja saman werran wanha sian ihrajaa. Nämät kaikki sulatetaan yhteen ja sekoitetaan siksi kuin jäähtywät. Tämä woide on hawaittu aiwan hyödylliseksi hewoisten haljenneille kawioille.

9. Uurimaakareille
Puhdistettu benzin on yksi oiwallinen puhdistusaine uurikelloille, y.m. sillä woipi helposti eroittaa tomun, sekä muut raswamaiset aineet kultausta turmelematta.

10. Wiilain puhdistaminen
Saadaan jotenkin luonnistumaan, kuin wila kastetaan wäkiwiinaan (sprit) ja kohta ylösotettua sytytetään se wiilaan jäänyt wäkiwiina palamaan, jonka kanssa palaa osa siitä wiilassa palkkaunneesta saastaisudesta, ja jälelle jäänyt palamaitoin osa eroo helposti muutoin. Näin saadaan wiilat jälleen kelwolliseksi.

Työmiehen Ystäwä, helmikuu 1876